Razkrižje

0% ZELENA Kaj to pomeni?

Destinacijo Razkriški kot ustvarjajo preprosti in gostoljubni ljudje na temeljih medsosedskega sodelovanja, bogate kulturne in naravne dediščine, ohranjenih šeg, običajev in navad, kulinaričnih posebnosti ter dobrih vin. Južni del pokrajine odlikujejo gričevnata območja z omrežjem razvejanih slemen in vmesnih dolin posajenih z vinogradi in zidanicami, ki proti severu postopoma prehajajo v ravnine panonske reke Mure. Biotsko izjemno bogato območje med Muro in njenim pritokom Ščavnico je ekološko pomembna naravna vrednota in kot del Nature 2000 in UNESCO MAB biosfernega območja tudi pravi raj za rekreacijo in sprostitev.

SLO_destination_bronze

POVEŽI SE