Slovenia Green
nastanitve

Pobrskajte po izboru in doživite zeleno Slovenijo.

Zelena shema slovenskega turizma

ZSST je večkrat nagrajeni nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji.

O Slovenia Green

Slovenija je ena izmed okolju najbolj prijaznih držav na svetu. Good Country Index jo glede na njen pozitiven doprinos k planetu in podnebju uvršča na četrto mesto med 154 državami.

Več kot 22.000 živalskih in rastlinskih vrst Slovenijo uvršča med biotsko najbogatejša območja v Evropi.

Slovenija je s približno 60 % gozdnih površin tretja najbolj gozdnata država v Evropi. V slovenskih gozdovih lahko še vedno vidite vse tri velike zveri: medveda, risa in volka.

Kar 37 % površine Slovenije je vključeno v omrežje Natura 2000.

V Sloveniji imamo Triglavski narodni park, tri regijske parke in 46 krajinskih parkov.

V Sloveniji je skupno okoli 28.000 kilometrov vodotokov in okoli 300 jezer.

Po količini rečne vode na prebivalca je Slovenija med najbogatejšimi evropskimi državami. Ponaša se s celovito oskrbo s pitno vodo izjemne kakovosti.

Slovenija je najbolj čebelarska država v EU. Imamo skoraj pet čebelarjev na 1.000 prebivalcev. Na pobudo Slovenije so Združeni narodi 20. maj razglasili za Svetovni dan čebel.

Na UNESCO-v seznamu svetovne naravne in kulturne dediščine so 4 slovenske znamenitosti.

Slovenija je ena izmed najvarnejših držav sveta, ki je prejela najvišjo oceno varnosti s strani Svetovnega ekonomskega foruma.

Slovenija je kulinarična in vinska Evropa v malem s 24 gastronomskimi regijami in 14 vinorodnimi okoliši, ki se uvrščajo v svetovni vrh po kakovosti pridelka.