Slovenia green


Zelena shema slovenskega turizma

Za usmerjeno delovanje na področju razvoja trajnostnega turizma je ključno aktivno sodelovanje med destinacijami, turističnimi ponudniki in drugimi turističnimi deležniki.

V ta namen je bila razvita Zelena shema slovenskega turizma, nacionalni certifikacijski program, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji.

 

Kaj?

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalno orodje za vpeljevanje trajnostnega turizma v poslovanje destinacij in turističnih podjetij, ki deluje pod krovno znamko SLOVENIA GREEN.

Je certifikat kakovosti, s katerim označujemo izpolnjevanje širokega spektra zahtev na področju trajnostnega turizma. Shema je tako orodje za oceno kot tudi za izboljšanje trajnostnega delovanja.

Kdo?

Lastnik in upravitelj sheme je Slovenska turistična organizacija, Zavod Tovarna trajnostnega turizma pa v projektu nastopa kot akreditiran partnera z licenco za ocenjevanje po globalnem orodju Green Destinations Standard. Shemo skupaj redno evalviramo in nadgrajujemo.

Mednarodni partner na projektu je Fundacija Green Destinations, katere merilom sledimo pri ocenjevanju slovenskih destinacij. Green Destinations Standard je priznan s strani Global Sustainable Tourism Councila.

Kdaj?

Shema je bila dokončno razvita in je začela delovati leta 2015, ko so se v projekt vključile prve pilotne destinacije in turistična podjetja.

Do danes se je mreža trajnostno naravnanih destinacij in ponudnikov razširila po vsej državi. Trenutno združuje preko 130 destinacij, nastanitev, naravnih parkov, turističnih agencij, turističnih znamenitosti, restavracij in plaž.

Zakaj?

Razvoj trajnostnih oblik turizma je nujen, če želimo ohraniti najlepše kotičke našega planeta in odkrivanje le-teh omogočiti tudi prihodnjim generacijam.

Ključni strateški cilj projekta je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem in tako (p)ostati privlačna zelena in zdrava destinacija.

Kako?

Shema temelji na globalnih kriterijih, obenem pa upošteva nacionalne značilnosti in zahteve. Destinacije so ocenjene po globalnih kriterijih standarda Green Destinations, ponudniki pa morajo pridobiti enega izmed mednarodno uveljavljenih znakov, ki jih priznava shema.

Glede na stopnjo doseganja kriterijev lahko destinacije prejmejo bronast, srebrn, zlat ali platinast znak. Med ponudniki lahko znak Slovenia Green pridobijo nastanitve, turistične agencije, turistične znamenitosti, restavracije in plaže. Shema je zasnovana tako, da destinacije in turistične ponudnike stalno spodbuja k izboljšavam.

Standardi in certifikati