Kočevsko

0% ZELENA Kaj to pomeni?

Destinacija Kočevsko je eno najbolj gozdnatih in naravno ohranjenih območij Evrope. Kar 80 % njenega površja prekrivajo gozdovi. O njihovi dobri ohranjenosti priča šest pragozdnih ostankov, med katerimi je tudi pragozd Krokar, ki je vpisan na UNESCO seznam naravne dediščine. 

Prostrani in dobro ohranjeni gozdovi nudijo dom številnim divjim živalim, med njimi tudi velikim zverem, ki jih je sicer v Evropi le redko še možno videti prostoživeče v naravi. Vse naravne danosti nudijo obiskovalcem destinacije številne možnosti aktivnega preživljanja prostega časa v naravi, od pohodništva, kolesarjenja, do programov preživetja v naravi, opazovanja in sledenja divjim živali in drugih aktivnosti doživljanja gozda.

Slovenia Green Destination

kočevsko slovenia green logo

POVEŽI SE